Teknosavo tulevaisuuden osaamista varmistamassa

Teknologia-ala on merkittävä kasvutoimiala Etelä-Savossa. Se työllistää alueella yhteensä noin 2.000 henkilöä. Osaajien houkuttelu alueella onkin erityisen tärkeää. Tämän varmistamiseksi alueen ammattikorkeakoulu XAMK yhdessä Teknologiateollisuus ry:n ja Samiedun kanssa valmistivat OSKU-kehityshankkeen.

Projektin tavoitteena oli varmistaa Etelä-Savon teknologiateollisuuden tulevaisuuden kasvu ja kilpailukyky vahvistamalla yritysten henkilöstön tarvitsemaa osaamista tuottamalla yrityslähtöisiä koulutuksia tukemalla yritysten välistä osaamisen ja tiedon vaihtoa. Teknosavo oli yksi hankkeeseen osallistuvista yrityksistä.

Teknosavon toimitilan avajaisjuhlat

Viime viikolla vihdoin vietettiin Teknosavon tilojen avajaisia. Eri ryhmät olivat laajasti edustettuina Savonlinnan kaupungin virallisista edustajista ja asiakkaista palveluntarjoajiin. Samaan aikaan edustajamme ympäri maailmaa tapasivat ja keskustelivat teollisuuden ja teknologian kehityksestä. Johtopäätös oli – Teknosavon kilpailukyky on vahvempi kuin koskaan. Kestävän kehityksen vaatimukset ohjaavat markkinoita, ja Teknosavon testatut ratkaisut sopivat tähän täydellisesti.

Avajaistilaisuuden ohjelmassa oli puheita, klassista musiikkia ja hyvää ruokaa. Monet vieraista vierailivat myös Teknosavon vieressä sijaitsevassa FiberLaboratoriossa. Vierailu siellä oli myös mielenkiintoinen hetki monille vieraille.

Tästä linkistä tilaisuuden livelähetykseen

Henkilöt kuvassa vasemmalta oikealle: Arto Koponen, toimitalon vastaava rkm. – Sakari Kuikka, Business Development Director, Nordic Ventures Group – Markku Hänninen – Hannu Hämäläinen, Teknosavon toimitusjohtaja – Jarmo Häkkinen – Anna-Kristiina Mikkonen, Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja – Ari Tiippana, lehdistö – Tapio Tirri, TKI-yksikön johtaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk, Kuitulaboratorio

Metsä Fibre valitsi WoodSmartin™ uudelle Kemin tehtaalleen 

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas on valmistuessaan Euroopan tehokkain puuta jalostava laitos. Uusi tuotantolaitos on päättänyt investoida myös Teknosavon teknologiaan valitsemalla WoodSmart™ mittausjärjestelmän. Ratkaisu mahdollistaa puun kuorintaprosessin tarkan valvonnan, prosessiin ohjautuvan materiaalin korkean puhtausasteen sekä raakapuun minimaalisen hävikin. Nämä tekijät ovat asiakkaalle erityisen tärkeitä, sillä investoinnissa on panostettu erityisesti laitoksen materiaalitehokkuuteen. Ominaisuuksiensa ansiosta WoodSmart™ kasvattaa kuorintalinjan kapasiteettia, pienentää työvuorojen välisiä laatueroja sekä parantaa linjaston työergonomiaa.   
 
Kemiin tuleva Metsä Fibren tehdas on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. Tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Teknosavon WoodSmart™ osaltaan tuo energiatehokkuuteen tähtäävälle tehtaalle tehtaalle merkittäviä energiasäästöjä.  
 
Moderni biotuotetehdas käynnistetään vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Biotuotetehdas tuottaa havu- ja koivusellua 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa. 

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas

Teknosavo panostaa kansainväliseen kasvuun Euroopan unionin osarahoittamassa hankkeessa

 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt avustusta Teknosavon KV-kasvu hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää Teknosavon kansainvälistymisvalmiuksia. Selvitystyö suuntautuu Etelä- ja Pohjois-Amerikkaan sekä Kaakkois-Aasiaan.

Teknosavon kehittämälle teknologialle on kansainvälistä kiinnostusta. Fotoniikkaan sekä kehittyneisiin ohjausmenetelmiin perustuvat tuotteet kattavat selluntuotantolinjan prosessien tarpeet tehtaan portilta keittoon.

Yrityksen kotimarkkinat ovat Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa ja tutuilla pohjoisen havupuuvyöhykkeen puulajeilla. Vuosien myötä on toimitettu laitteistoja myös Etelä-Eurooppaan, joissa pohjoisten puulajien lisäksi ovat eukalyptuksen eri lajit kuten Globulus ja Nitens.

Selvitettävien kohdealueiden uusien puulajien lisäksi vastassa ovat erilaiset ympäristöolosuhteet, paikallinen lainsäädäntö sekä yritysten toimintakulttuuri.

Hanke saadaan päätökseen 31.12.2023 mennessä.