Tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteessa kerromme kattavasti henkilötietojen käsittelystä Teknosavolla; minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä Teknosavo Oy:n verkkosivuston kautta, sekä mihin tarkoituksiin käytämme näitä tietoja. 

Käyttämällä sivustoa www.teknosavo.fi, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Voimme ajoittain muuttaa tietosuojaselosteen sisältöä julkaisemalla siitä uuden version verkossa, jonka vuoksi pyydämme sinua tarkistamaan se säännöllisesti. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen tulkitaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

Teknosavo Oy hallinnoi ja ylläpitää kahta rekisteriä, jotka ovat:
1) Asiakasrekisteri
2) Markkinointirekisteri

Pääset tarkistamaan rekisteriselosteet vierittämällä sivua alaspäin. Rekisteriselosteet esitellään tässä järjestyksessä. Tämän jälkeen kerromme vielä sivustomme evästeistä sekä niiden tuottaman käyttäjätiedon käsittelystä.

 

TEKNOSAVON ASIAKASREKISTERI

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi
Teknosavo Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Teknosavo Oy
Erkki Tynkkynen
Olavinkatu 46 A
57100 Savonlinna
Y-tunnus: 0752014-8

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa
Erkki Tynkkynen
erkki.tynkkynen(a)teknosavo.fi

1. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet
Keräämme asiakasrekisteriimme tietoja, jotka olet pääsääntöisesti itse antanut, esimerkiksi yhteydenottolomakkeella Teknosavo Oy:lle verkkosivujen www.teknosavo.fi kautta tai sähköpostilla. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, puhelinnumero, yritys/organisaatio, tehtävänimike, ja sähköpostisoite.

2. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen seuraavasti:
• Asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen
• Palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen
• Palvelusta ja tuotteista tiedottamiseen ja viestimiseen
• Palveluiden tuottamisesta johtuvaan laskuttamiseen

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi- tai asiakasviestejä. Mikäli et kuitenkaan halua saada meiltä viestejä, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta Teknosavo Oy:lle.

3. Tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle
• Teknosavo Oy ei myy, vaihda tai muutoin siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietoja ulkopuolisille osapuolille.
• Tämä ei sisällä luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä sivustomme ylläpidossa tai liiketoimintamme suorittamisessa. Myös näiden osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina.
• Uskomme, että tietojen jakaminen on tarpeen silloin kun tavoitteena on tutkia, estää tai muutoin käsitellä laitonta toimintaa, petosepäilyjä, tilanteita, jotka mahdollisesti uhkaavat jonkin henkilön fyysistä turvallisuutta, käyttöehtojemme rikkomista sekä muissa lain vaatimissa tilanteissa.

4. Rekisterin suojaus
• Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä
• Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin
• Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus
• Rekisteriin pääsy on ainoastaan Teknosavo Oy:n työntekijöillä ja yrityksen verkkopalvelun tuottajan työntekijöillä, joiden tehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

5. Henkilötietojen säilytysaikaTeknosavo Oy säilyttää henkilörekisterin tietoja 5 vuotta.

6. Kävijän oikeudet
Kävijällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä tietosuojaselosteessa määritellylle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Kävijällä on myös oikeus kieltää Teknosavo Oy:tä käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä tai mielipidetutkimusta varten ilmoittamalla siitä Teknosavo Oy:n rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Käsittelemme pyynnöt, kuten oikaisut, markkinointikiellot ja henkilötietojen poistaminen, ilman aiheetonta viivytystä.

TEKNOSAVON MARKKINOINTIREKISTERI

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi
Teknosavo Oy:n markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä
Teknosavo Oy
Erkki Tynkkynen
Olavinkatu 46 A
57100 Savonlinna
Y-tunnus: 0752014-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Erkki Tynkkynen
erkki.tynkkynen(a)teknosavo.fi

1. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, paikkakunta, puhelinnumero, yritys/organisaatio, tehtävänimike, sähköpostisoite, asiakasta kiinnostavat palvelut, datalähde, toimiala, käytettävän päätelaitteen malli, avatut uutiskirjeviestit ja klikatut uutiskirjeartikkelit, markkinointilupa, uutiskirjelistalta poistuminen.

Näiden lisäksi Teknosavo Oy:n käytössä oleva MailChimp-sähköpostipalvelu tallentaa tietoja evästeiden avulla palvelun käytöstä. Voit tutustua MailChimp-palvelun yksityisyydensuojaan täällä: https://mailchimp.com/legal/privacy/

2. Rekisterin tietolähteet
Rekisterissä oleva henkilö on joko;

  • jättänyt yhteystietonsa
  • edustaa yritystä, joka on Teknosavo Oy:n asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on Teknosavo Oy:n asiakasrekisteri.
  • muulla tavoin ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle.

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on Teknosavo Oy:n yleinen markkinointiviestintä sähköisellä uutiskirjeellä. Lähetämme rekisterissä oleville henkilöille säännöllisesti sähköpostitse tietoa Teknosavon palveluista ja tuotteista, sekä ajankohtaisista asioista, kuten tapahtumista, mielenkiintoisista referenssikohteista ja muista uutisista.

4. Tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle
• Teknosavo Oy ei myy, vaihda tai muutoin siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietoja ulkopuolisille osapuolille.
• Tämä ei sisällä luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä sivustomme ylläpidossa tai liiketoimintamme suorittamisessa. Myös näiden osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina.
• Uskomme, että tietojen jakaminen on tarpeen silloin kun tavoitteena on tutkia, estää tai muutoin käsitellä laitonta toimintaa, petosepäilyjä, tilanteita, jotka mahdollisesti uhkaavat jonkin henkilön fyysistä turvallisuutta, käyttöehtojemme rikkomista sekä muissa lain vaatimissa tilanteissa.

5. Rekisterin suojaus
• Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä
• Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin
• Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus
• Rekisteriin pääsy on ainoastaan Teknosavo Oy:n työntekijöillä ja yrityksen verkkopalvelun tuottajan työntekijöillä, joiden tehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Teknosavo Oy säilyttää markkinointirekisterin tietoja 5 vuotta.

7. Kävijän oikeudet
Kävijällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä tietosuojaselosteessa määritellylle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tiedotus-, markkinointi- ja muut mahdolliset viestit, joita lähetetään asiakassuhteen ylläpitoa varten. Henkilö voi milloin tahansa kieltää markkinointiviestinnän poistamalla tietonsa järjestelmästä uutiskirjeessä olevan linkin kautta. Tiedot poistetaan tämän jälkeen myös markkinointirekisteristä.


Evästeet ja verkkosivuston käyttötiedot
Evästeet (”cookies”) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa kävijän tietokoneelle / päätelaitteelle, kun kävijä vierailee verkkosivulla. Teknosavon verkkosivusto hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman sujuvana ja käyttäjäystävällisenä.

Evästeiden avulla kerättäviä tietoja käytetään sivuston käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi. Tietoja voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen sivustolla sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.

Teknosavo Oy:n verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla, niin kutsutussa mainosverkostossa. Käytämme kävijäseurantaan Google Analytics -tietokoneohjelmaa.

1. Keräämme verkkosivujen käyttötietoja seuraavasti:
Keräämme verkkosivustollamme vierailleiden kävijöiden muodostamaa kävijädataa. Tällaista tietoa on: IP-osoite, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, tulo- ja lähtösivut, palveluntarjoaja, päivämäärä- ja aikatiedot.

Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla, ellei sivuston käyttäjä nimenomaisesti itse anna tietoja, kirjoittamalla esimerkiksi omaa nimeä, sähköpostiosoitetta, koti- tai työosoitetta tai puhelinnumeroa. Sivusto ei voi esimerkiksi päätellä käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei hän ole sitä sinne antanut. Sivusto ei pääse myöskään käsiksi muihin käyttäjän tietokoneelta löytyviin tietoihin.

Useimmat selaimet hyväksyvät todennäköisesti evästeet oletusasetuksin. Eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeiden hyväksyminen ei ole edellytys sivuston käytölle, mutta se mahdollistaa paremman selaus-kokemuksen. Poistettaessa tai estettäessä evästeet, sivusto ei välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla.

2. Työntekijän haku verkkosivuston kautta
Teknosavon sivustolla on ohjeet rekrytointiin. Tallennamme hakemuksissa mainitut henkilötiedot 6kk ajan mahdollisia myöhempiä rekrytointeja varten.

3. Sosiaalisen median liitännäiset
Teknosavo Oy:n sivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä niin sanottuja sosiaalisen median liitännäisiä (esimerkiksi LinkedIn). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin Teknosavo Oy:n sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Teknosavo Oy:llä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä täten ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

4. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Päivitämme muutokset tietosuojaselosteeseemme, sisältäen rekisteriselosteet, viipymättä verkkopalveluumme. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen tulkitaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

”Kunnioitamme asiakkaidemme sekä sivuston käyttäjien yksityisyyttä. Olemme sitoutuneet huolehtimaan henkilötietojen asianmukaisesta, turvallisesta ja luottamuksellisesta käsittelystä.”