Metsä Fibre valitsi WoodSmartin™ uudelle Kemin tehtaalleen 

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas on valmistuessaan Euroopan tehokkain puuta jalostava laitos. Uusi tuotantolaitos on päättänyt investoida myös Teknosavon teknologiaan valitsemalla WoodSmart™ mittausjärjestelmän. Ratkaisu mahdollistaa puun kuorintaprosessin tarkan valvonnan, prosessiin ohjautuvan materiaalin korkean puhtausasteen sekä raakapuun minimaalisen hävikin. Nämä tekijät ovat asiakkaalle erityisen tärkeitä, sillä investoinnissa on panostettu erityisesti laitoksen materiaalitehokkuuteen. Ominaisuuksiensa ansiosta WoodSmart™ kasvattaa kuorintalinjan kapasiteettia, pienentää työvuorojen välisiä laatueroja sekä parantaa linjaston työergonomiaa.   
 
Kemiin tuleva Metsä Fibren tehdas on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. Tehdas toimii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Teknosavon WoodSmart™ osaltaan tuo energiatehokkuuteen tähtäävälle tehtaalle tehtaalle merkittäviä energiasäästöjä.  
 
Moderni biotuotetehdas käynnistetään vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Biotuotetehdas tuottaa havu- ja koivusellua 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa. 

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas