Teknosavo uudisti Metsä Boardin Kaskisen tehtaan ohjausjärjestelmän

Teknosavo toimitti Metsä Boardin Kaskisen tehtaalle WoodSmartTM –ohjausjärjestelmän. Kesällä 2014 käyttöönotettu, online-mittalaitteilla varustettu järjestelmä maksimoi BCTMP-massaa tuottavan tehtaan kuorimon kapasiteetin. Vuonna 2005 käynnistetty tehdas tuottaa vuosittain 310 000 tonnia sellua, jolloin oikea puhtausasteen tuottamat hyödyt raaka-ainehävikin ja energiankulutuksen vähenemisellä nousevat merkittäväksi kilpailueduksi.

Metsä Board on johtava eurooppalainen taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja sekä markkinasellun tuottaja, joka tarjoaa asiakkailleen laadukkaita kartonkeja kuluttaja- ja vähittäispakkauksiin sekä graafisiin loppukäyttöihin. Suomessa Metsä Boardilla on kahdeksan tehdasta.