GLOBALT BEPRÖVAD EXPERTIS
INOM OPTIMERING

Teknosavo är specialiserat på att leverera optimeringssystem och onlinebaserad mätutrustning för träförädlingsindustrin samt för kundprojekt som kräver el-, automations-, programvaru- och mekanikplanering.


Teknosavo grundades år 1988 och har sedan dess utvecklat en ytterst avancerad teknisk kunskap inom träförädlingsindustrin. Sedan vi startade har vi skaffat oss en bred och djup kunskap om våra storskaliga kunders processer på den globala marknaden. Vid Teknosavos anläggning i Nyslott jobbar våra erfarna ingenjörer och programmerare inom mätsystemteknik och barkningsprocesser med att på ett avancerat och välavvägt sätt skapa tillförlitliga produkter och system.

NÄSTA GENERATIONS SYSTEM

Med hjälp av omfattande program för forskning och utveckling i samarbete med våra kunder lanserar vi löpande nästa generations onlinebaserade mätsystem på marknaden. Vårt löpande utvecklingsarbete har lett till ett omfattande produktsortiment som möter kundernas vitt skilda behov och önskemål.

KONSULT-
TJÄNSTER

Våra konsulter har många års kunskap och erfarenhet att erbjuda kunderna. Vi utvärderar kundens verksamhet och kvaliteten på ved- och flisprepareringsprocesserna för att säkerställa ett slutresultat av hög kvalitet.

CERTIFIERAD
KVALITET

Vi har utvecklat ett internt kvalitetssystem för att uppfylla våra löften till kunderna. Systemet är certifierat enligt ISO 9001. Vi strävar efter att utbilda våra medarbetare och hålla oss uppdaterade på vad som händer inom branschen.