MINDRE VEDFÖRLUST, 
BÄTTRE KVALITET OCH 
HÖGRE AVKASTNING

Ett toppmodernt system och en övergripande tjänst i samma paket

Med hjälp av Teknosavos avancerade automationslösning kan kundernas affärsverksamhet höjas till en ny nivå. Vår service omfattar optimering av kundens hela avbarkningsprocess, inklusive analys, utrustning, rapportering och fortlöpande underhåll. Med hjälp av vår lösning optimeras produktionen, vilket ger klara konkurrensfördelar för materialbehandling inom träförädlingsindustrin.

Besparingar och effektivitet med hjälp av exakta data
https://teknosavo.fi/wp-content/uploads/2019/04/optimointipalvelu1.png

 Ökad kapacitet
Automationssystemet snabbar upp flera arbetsmoment i avbarkningsprocessen. När effektiviteten ökar växer också kapaciteten.

 Mindre vedförlust
En exakt och optimerad avbarkning minskar förlust till i genomsnitt 1–4 %.

 Jämn produktion
Styrtekniken för barkning möjliggör en jämn produktion och undanröjer flaskhalsar i andra delar av produktionen. Tack vare jämnheten kan man undvika störningar.

 Produktionsrapporter i realtid
Data som insamlats av mätutrustningen sparas omedelbart i WoodSmart™-systemet. Produktionsrapporteringen möjliggör uppföljning och optimering av träförädlingen. WoodSmart™ kan integreras i fabrikens system.

 Renare flis – högre kvalitet
En optimerad produktion möjliggör en ren och högklassig slutprodukt. Flisens höga kvalitet ger besparingar även i produktionsprocessen, eftersom man bland annat kan minska användningen av kemikalier.

 Risken för mänskliga misstag minskar
Den automatiska styrningen möjliggör en jämn och oavbruten process. Mänskliga misstag relaterade till byten av arbetsskift och andra avvikelser till följd av mänsklig verksamhet utesluts. 

 Lätt övervakning
Med hjälp av Teknosavos lösningar kan driftspersonalen fokusera på övervakning av produktionen i stället för på fortlöpande manuell styrning.

 Reglerbar
Optimeringstjänsten beaktar förändringar i produktionen. Vi justerar analysen efter behoven av förändringar i produktionen, till exempel vid byten av träslag. 

 Alltid den nyaste tekniken
De nyaste tekniska lösningarna säkerställer att både programvaran och utrustningen fungerar effektivt. Man behöver inte längre bekymra sig för att utrustningen fungerar på halv effekt, att tekniken är föråldrad eller att det inte längre finns reservdelar. 

 Fortlöpande teknisk support och tillgång till reservdelar
Teknisk support säkerställer att processen fungerar utan störningar och förebygger driftstopp. Reservdelar levereras och monteras snabbt på plats.  

SERVICEAVTAL

Med månadsavtal kan du dra nytta av WoodSmartTM-optimeringslösningen direkt

Teknosavos serviceavtal omfattar teknisk utrustning som skräddarsytts enligt produktionsvolymen, övervakning av installationen, idrifttagning och uppdateringar. Optimeringssystemet med fast pris som faktureras månatligen är ett lätt sätt för kunden att effektivisera verksamheten och uppnå avsevärda besparingar.

Avtalet omfattar tekniska lösningar, underhåll och reservdelar samt kundsupport över allt i världen. Avtalet ingås för fem år i taget. Teknosavo garanterar effektivitetsnyttan av optimeringen under hela avtalsperioden.