Teknosavo panostaa kansainväliseen kasvuun Euroopan unionin osarahoittamassa hankkeessa

 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt avustusta Teknosavon KV-kasvu hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää Teknosavon kansainvälistymisvalmiuksia. Selvitystyö suuntautuu Etelä- ja Pohjois-Amerikkaan sekä Kaakkois-Aasiaan.

Teknosavon kehittämälle teknologialle on kansainvälistä kiinnostusta. Fotoniikkaan sekä kehittyneisiin ohjausmenetelmiin perustuvat tuotteet kattavat selluntuotantolinjan prosessien tarpeet tehtaan portilta keittoon.

Yrityksen kotimarkkinat ovat Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa ja tutuilla pohjoisen havupuuvyöhykkeen puulajeilla. Vuosien myötä on toimitettu laitteistoja myös Etelä-Eurooppaan, joissa pohjoisten puulajien lisäksi ovat eukalyptuksen eri lajit kuten Globulus ja Nitens.

Selvitettävien kohdealueiden uusien puulajien lisäksi vastassa ovat erilaiset ympäristöolosuhteet, paikallinen lainsäädäntö sekä yritysten toimintakulttuuri.

Hanke saadaan päätökseen 31.12.2023 mennessä.