TILAVUUDEN MITTAUS

Teknosavon tuotteet mahdollistavat puun pituuden, koon, tilavuuden ja laadun tarkan mittaamisen. Oli kyse pienien näytteiden mittaus suoraan syöttökuljettimelta tai tehtaan portilla tapahtuvaan suurien materiaalimäärien mittaaminen suoraan rekasta, Teknosavo tarjoaa sopivan ratkaisun.

TEHDASMITTAUS

Tehdasmittaus mittaa puunippujen tilavuuden, laadun ja puiden kokonaismäärän suoraan rekasta. Portilla sijaitseva mittausasema hyödyntää kamera- ja laser-teknologiaa, sekä mittaustiedon analysoivaa ohjelmistoa. Asemalla mitataan 100% tehtaalle saapuvasta materiaalista.

Tarkka laatu-, koko- ja tilavuustieto takaa materiaalin korkean laadun ja puhtauden optimoidun puunkäsittelyprosessin avulla.

QS MEASUREMENT

Puiden otantamittaus mittaa pienen näytteen (1-2%) kuorimon syöttöpöydältä lasermittauslaitteiden ja kamerayksiköiden avulla. Tuotantolinjaan integroitu mittausasema vähentää merkittävästi manuaalisen työn tarvetta sekä siitä aiheutuvia kustannuksia. Laite suorittaa mittauksen hidastamatta kuljettimen toimintaa, ja lähettää tiedot sekä kuvat mittausjärjestelmään.

Mittauksessa laite lähettää mittaajalle alimittaisten sekä laadullisesti viallisten puiden määrän. Jos mittaustulos on epäselvä, mittaaja voi tehdä päätöksen manuaalisesti, jonka laite tallentaa vertailuarvoihin jatkoa varten. Homogeenisen raaka-aineen ja laadukas kuitumateriaali vähentävät prosessissa tapahtuvaa materiaalihukkaa ja energian kulutusta.