HÖGTEKNOLOGISKA LÖSNINGAR
FRÅN PORT TILL KOKARE

Med hjälp av Teknosavos automationslösningar för produktion kan träförädlingens produktionsprocess optimeras, vilket höjer affärsverksamheten till en ny nivå.

Teknosavos moderna optimeringssystem ger avsevärda besparingar i energi- och råvarukostnaderna. Finländsk teknisk ingenjörskompetens utvecklar och påskyndar produktionsprocessen. Mängden trä som årligen behandlas inom massaindustrin uppgår till flera miljoner kubikmeter per avbarkningsanläggning, vilket innebär att redan en minskning av råvaruförlust med en procent är en betydande besparing.

WOODSMART™ OPTIMERING AV AVBARKNING

Det innovativa systemet WoodSmart™ har designats för att optimera avbarkningen. Teknosavos moderna teknik ger avsevärda besparingar i energi- och råvarukostnaderna, vilket maximerar hela produktionsprocessens kvalitet från port till kokare. Systemet WoodSmart™ har fem Smart-mätare, som övervakar olika delområden i processen i realtid. Utifrån processvariabler som mätts exakt med hjälp av laser- och kamerateknik beräknar systemet de bästa värdena för avbarkningen. På detta sätt uppnås en optimal avbarkning, som ger en jämn och effektiv produktion från ett arbetsskift till ett annat.