HÖGTEKNOLOGISKA LÖSNINGAR
FRÅN PORT TILL KOKARE

Behovet av effektivitet inom träförädlingsindustrin är mer aktuellt än någonsin på grund av konkurrensen inom branschen.

Våra optimeringssystem med den senaste tekniken ger betydligt lägre kostnader för energi och råmaterial. Teknosavos system – som införlivar finskt tekniskt know-how – påskyndar och förenklar samtidigt produktionsprocessen. Den mängd trä som förädlas inom massaindustrin varje år motsvarar flera miljoner kubikmeter per barkningsanläggning. I en så stor skala innebär alltså varje procent lägre råmaterialförluster en avsevärd besparing.

LÄS MER OM VÅRA SMART™-LÖSNINGAR