BARKNINGS-
OPTIMERING

WoodSmart™ har utvecklats för att styra hela barkningsprocessen och på så sätt stabilisera tillverkningen och optimera renhetsgrad och avkastning.

WOODSMART™

Den onlinebaserade mätningen av flera processparametrar gör det möjligt att optimera barkningsprocessen helt, alltifrån trummans fyllnadsgrad och vedens barkinnehåll till mätning av fliskvaliteten. Systemet räknar fram de bästa kontrollvariablerna för barkningen och upprätthåller ett så stabilt vedflöde som möjligt.

Onlinebaserad mätning av olika processparametrar har flera stora fördelar och gör det möjligt att optimera barkningsprocessen fullt ut. WoodSmart™ kan installeras i befintliga eller nya barkningsanläggningar.