6 M€ besparingar

6 M€ besparingar genom optimerad avbarkningsprocess under avtalsperioden