VOLYMMÄTNING

Teknosavo erbjuder lösningar för exakt mätning av vedens längd, storlek, volym och kvalitet innan barkning sker. Teknosavo kan alltid erbjuda en passande lösning oavsett om mängden är ett prov från produktionslinjen, eller en större kvantitet som mäts direkt från lastbilen.

LASTBILSMÄTSTATION

Teknosavos lastbilsmätstation gör det möjligt att mäta volym, kvalitet och total mängd ved i ett parti direkt från lastbilen. Lastbilsmätstationen är placerad i närheten av porten och är utrustad med kamera och lasersystem som är kopplade till en analysprogramvara. Stationen mäter 100 % av det inkommande råmaterialet.

Utifrån uppgifterna om kvalitet, storlek och volym kan barkningsprocessen optimeras för att säkerställa hög kvalitet på och hög renhetsgrad för veden.

QS MEASUREMENT

Systemet QS Measurement mäter ett litet urval (1-2 %) av den ved som matas till barkningstransportören med hjälp av lasermätenheter och kameror. QS Measurement är integrerat i produktionslinjen och skapar besparingar tack vare att behovet av manuellt arbete minskar avsevärt. Utan att reducera transportörens hastighet mäter systemet veden och skickar uppgifterna och bilderna till mätstationen.

Den mängd ved som ligger under storleksgränsen eller som har tekniska eller kvalitativa defekter, till exempel röta, skickas av QS Measurement-enheten till mätpersonalen. Vid oklara utvärderingar kan mätpersonalen manuellt fatta ett kvalitetsbeslut som QS Measurement då sparar för framtida bruk. Med homogent råmaterial och fibrer av hög kvalitet minskar kostnaderna tack vare att mindre material och energi krävs vid processen.