UNDERHÅLLSAVTAL

Underhållsavtalet som avser Teknosavos hårdvarulösningar täcker ett brett spektrum av  underhållstjänster. Med hjälp av det förebyggande underhållet som ingår i avtalet garanterar ni optimal drift av er utrustning, att den fungerar effektivit samt underhålls i rätt tid. Det här leder till att ni  kan utnyttja er investering fullt ut och kan koncentrera er på er verksamhet.

 

HANTERA KOSTNADERNA
Spara personalresurser, förlänga mätanordningens livslängd och säkerställ full kapacitet.
KONTINUERLIG FJÄRRSUPPORT
Fel- och supportsituationer kan uppstå när som helst. Vår flexibla supporttjänst står till er tjänst årets alla dagar.
JÄMN KVALITET
En korrekt underhållen mätanordning säkerställer optimal produktion, slutproduktens kvalitet, och minskar antal klagomål.
EFFEKTIVITET GENOM FRAMSYNTHET
Med hjälp av underhållsavtalet undviker ni oplanerade fel och driftstopp och ni behåller full produktivitet.
Underhållsavtalet garanterar kontinuerlig övervakning av mätutrustningens funktion utan aktiva förfrågningar. På så sätt kan man förutse och undvika problemsituationer.
TELEFON- OCH FJÄRRSUPPORTTJÄNSTER 365

Vår tekniska rådgivning stödjer underhåll av mätutrustning varje dag året runt. Fjärrövervakning ger oss möjlighet att hjälpa er vid störningar så att er verksamhet återvänder till det normala så fort som möjligt. Våra avtalskunder kan begära support gällande systemunderhåll och applikationer alla dagar i vecka.

SERVICEBESÖK

Vi underhåller våra avtalskunder produktlinjer i förväg enligt årsplanen och enligt de behov som uppstår vid fjärrövervakningen. På så sätt förhindrar vi produktionsstörningar. Underhållsvtalskunder betalar inte separat för underhållsarbeten utan alla servicebesök ingår i detta avtal.

RESERVDELS- OCH REPARATIONSTJÄNSTER

Svarstiden för avtalskunders reservdelsleveranser är 2 arbetsdagar för lagerprodukter. Reservdelsleveranser kan göras som nödleverans vilket innebär att den lagerhållna produkten skickas till kunden samma dag. Originalreservdelar och yrkesmässigt underhåll säkerställer att er investering håller länge.

STATUSKARTLÄGGNING

Vi följer vår avtalskunds diagnostiska och mätdata för att säkerställa hög prestanda. Rapporter över varje linjes aktuella funktion skickas till kunden varje månad eller efter behov. I rapporterna ger vi rekommendationer för att säkerställa linjens optimala produktionsnivå. I samband med statuskartläggningen genomförs även underhållsåtgärder, t.ex. avlägsnande av överstora loggfiler.