TJÄNSTER

Våra tjänster täcker projektets hela livscykel, från start till mål, oberoende av system- och huvudmaskinleverantör.

Vi erbjuder dessutom omfattande tjänster inom automatisering, mekanik, el och programvaror samt specialiserade trähanteringstjänster. Genom att kombinera flera delområden i planeringen kan vi erbjuda våra globalt verksamma kunder en helhetslösning och full konsultation när det gäller deras behov av en optimerad träförädling.

INGENJÖRSTJÄNSTER

 

Våra konsulter har många års kunskap och erfarenhet att erbjuda kunderna. Teknosavos konsulter fokuserar på de kritiska frågorna och möjligheterna för förbättring och börjar alltid med en djuplodande förstudie av kundens driftsmiljö. Därefter sker en processrevision av ved- och flisprepareringen och en bedömning av slutproduktens kvalitet. Tack vare en djupgående kunskap om kundens målprocesser, pålitlighet och effektiva arbetsmetoder, kan Teknosavo erbjuda högklassiga resurser och rådgivning av hög kvalitet för att förbättra våra kunders processer och kvalitetsnivåer.

LÖSNINGAR
1. FÖRSTUDIE

Välplanerade projekt utgör en stabil grund för att skapa effektiva lösningar. Vi börjar med att noggrant analysera behoven och de tekniska förutsättningarna i nära samarbete med kunden. Utifrån denna förstudie informerar vi kunden om förväntad kapacitetsökning samt förväntade besparingar i råmaterial och kostnader.

2. IMPLEMENTERING

Vårt mål är att genomföra våra projekt fullt ut. Våra tjänster omfattar alltifrån systemtestning, kundutbildning och översyn under installationen till idrifttagning och uppstart.

3. UNDERHÅLL

För att våra lösningar ska hålla i många år hjälper vi våra kunder med råd och stöd efter driftsättningen. Vare sig det rör sig om en programvara som behöver uppdateras, underhåll eller kalibrering av systemet erbjuder vi kundsupport närhelst det behövs.

» Läs mer

4. MODERNISERING

Förutom nya lösningar hjälper vi kunden med rådgivning när det gäller modernisering, gradvis ombyggnad eller processuppgraderingar. Vi ger råd när det gäller projektets lönsamhet och utvärderar utformningen av produktionsprocesser och optimeringsalternativ för att slutresultatet ska bli av så hög kvalitet som möjligt. Tack vare en omfattande kunskap kan Teknosavo genomföra även mycket komplicerade moderniseringsprojekt.