24/7 TIEDONKERUU JA RAPORTOINTI

Tehokkuuden jatkuva kehitys vaatii kehittyneitä raportoinnin sovelluksia.

REPORTSMART™

ReportSmart™ on Windows-pohjainen sovellus, jota käytetään WoodSmart™ kuorimon ohjausjärjestelmän raportointiin sellu- ja paperitehtailla. Sovelluksen toiminnot koostuvat datan keruusta ja haluttujen parametrien laskennasta. Mitattuja arvoja voidaan seurata reaaliaikaisesti näyttötaulukoista, sekä etsiä tallennettua dataa järjestelmästä. Tarvittaessa tieto voidaan viedä taulukko-ohjelmiin, kuten Microsoft Exceliin.

Muut ReportSmartin™ ominaisuuksia ovat häiriötietojen hallinta, tietojen manuaalinen syöttö sekä jälkikorjaukset ja Excel-pohjaisten asiakaskohtaisten raporttien teko. ReportSmart™ toimii osana käyttöhenkilöstön ja johdon informaatiojärjestelmää. OPC-yhteyden ansiosta ohjelmisto on laiteriippumaton.