ÖVERVAKNING AV FLISKVALITET

Teknosavo har lång och omfattande erfarenhet av att leverera system för att övervaka fliskvaliteten.

Chipsmart™ 2D

ChipSmart™ 2D är utvecklat för att mäta fliskvaliteten i realtid. Systemet består av en kamera- och belysningsenhet installerad på flistransportören, samt en dator inklusive analysprogramvara. Kameran fotograferar flisflödet och överför informationen till datorn för färganalys. Resultatet visar information om fliskvaliteten såsom flisens ytljushet, graden av bark och andra orenheter i flisflödet, förändringar i flisens ytfuktighet, förändringar i klassificeringen av flisens styckesstorlek samt volymflödet på flistransportören.

Mätinformationen kan användas för att kontrollera barkningen, kontrollera skicket på flishuggens knivar eller inköpt träflis för att undvika onödiga avbrott senare i processen. Mätinformationen kan kopplas till processoptimeringssystemet WoodSmart™, till renseriets styrsystem eller visas i kontrollrummet på en separat display.

Chipsmart™ 3D

ChipSmart™ 3D mäter flisens kvalitet och dimensioner i realtid. Mätutrustningen kan placeras i närheten av flisfacket som sitter efter flishuggen vid barkningen i massa- och pappersfabriker, i sållningssystemet, vid mottagning av inköpt flis, vid utmatningstransportören från flishuggens flissilo, eller vid massakokarens matningstransportör. Utrustningen kan också användas för att analysera manuella prov, eller för kontroll av flis för försäljning som biprodukt vid ett sågverk.

Ett representativt prov av flisflödet tas med en automatisk provtagare. Provtagarens typ och sättet att behandla flisen efter kontrollen kan ställas in separat för varje enskild industriell slutanvändare. ChipSmart™ 3D-systemet består av en flisklassificeringsenhet som sitter ovanför mätenhetens egen flistransportör, en kamera- och optisk enhet, en display samt en dator med analys- och underhållsprogramvara.

MÄTNINGAR CHIPSMART 3DTM:

Flisstorleksfördelning (SCAN-CM 40:01)

  • För stora flis
  • För tjocka flis
  • Stor accept
  • Liten accept
  • Pinnflis
  • Sågspån
  • Flisens mått: längd, tjocklek, bredd

Alternativ:

  • Barkinnehåll
  • Flisens ytljushet
  • Flisfuktighet