ON-LINE MITTAUS-
JÄRJESTELMÄT

Teknosavon reaaliaikaiset mittausjärjestelmät mahdollistavat puun kuorintaprosessin tarkan valvonnan ja mittauksen korkealuokkaisen puhtausasteen ja vähäisen materiaalihävikin varmistamiseksi.

BARKSMARTTM

BarkSmart™ on optinen mittauslaite, joka jatkuvasti mittaa puiden kuoripinnan suhteellista osuutta puun pintaan rumpu-hakkulinjalla. Laite analysoi mittausarvoja reaaliaikaisesti ja lähettää puhtausastetiedon kuorimon ohjausjärjestelmään. Dataa voidaan käyttää kuorinnan ohjaukseen niin, että puut kuoritaan haluttuun optimipuhtausasteeseen. Oikea puhtausaste vähentää massan valmistuksessa kemikaalikustannuksia ja vähentää kuorinnan puuhäviötä. Lisäksi, tarkka puhtausastetieto mahdollistaa tarkan kuorinnan ohjauksen eri vuodenaikoina. Vuositasolla pienetkin vähennykset kemikaalien käytössä ja materiaalihävikissä tuottavat merkittäviä kustannussäästöjä.

ProfiSmartTM

ProfiSmartTM on optinen mittauslaite, joka on kehitetty mittaamaan jatkuvasti kuorimateriaalin joukossa olevaa puun määrää kuorikuljettimella. Järjestelmä tuottaa reaali-aikaisen analyysin mittausdatasta valvomoon. Tietoa käytetään kuorinnan ohjaukseen, jotta tarpeeton puuhäviö minimoidaan - tarkempi data mahdollistaa tarkemman puun laadun seurannan. ProfiSmartTM koostuu kamerayksiköstä ja analysointiohjelman sisältävästä PC-yksiköstä. Kamera kuvaa kuorimateriaalia ja lähettää datan PC-yksikkölle värianalyysia varten. Tuloksena saadaan puun osuus kuorimateriaalin joukossa. Mittaustieto voidaan kytkeä WoodSmartTM optimointijärjestelmään, tai näyttää valvomossa erillisellä näytöllä. Järjestelmään kuuluu automaattinen kalibrointi ja puhdistus.

FILLSMARTTM

FillSmart™ on rummun täyttöasteen optinen mittausjärjestelmä. Järjestelmä analysoi reaaliaikaisesti kameroiden tuottamaa kuvadataa, ja lähettää täyttöastetiedon valvomoon käyttöhenkilökunnalle. Todellisen täyttöastetiedon avulla voidaan minimoida kuorinnan kuituhäviö. Menetelmän etuna on, että muutokset puun laadussa eivät vaikuta todelliseen täyttöastearvoon. Tuore, suurikokoinen koivu ja kuiva havupuu ovat tyypillisesti haastavia perinteisissä mittaustavoissa, jotka perustuvat painoon tai hydrostaattisen paineen mittaamiseen. FillSmartin™ avulla mittaukset voidaan kalibroida puulajin ja laadun perusteella.

STONESMARTTM

StoneSmart™-laitteisto koostuu rumpu-hakkulinjan pyörivän piikkikelan päähän asennettavasta äänisensorista sekä ohjauskotelosta, joka sisältää virtalähteen ja yhden tai useamman StoneSmart™ elektroniikkakortin. Kosketintiedon avulla linja voidaan pysäyttää suoraan, tai tieto voidaan kytkeä ylempään järjestelmään. Perusjärjestelmä sisältää kaksi sensoria asennettuna kahden piikkikelan yhteyteen, mutta samalle rumpu-hakkulinjalle voidaan tarvittaessa asentaa useita sensoreita. Järjestelmää säädetään parametrisesti kortin RS-232-väylän kautta. Samaa väylää voidaan käyttää ohjaamiseen ja lokien kirjaamiseen. PC-ohjelmiston avulla elektroniikkakorttien ominaisuuksien säätäminen ja toiminnan valvonta on helppoa.

SOUNDSMARTTM

StoneSmart™ koostuu materiaalivirtaan asennettavasta tunnistinlevystä ja ohjauskotelosta, joiden avulla materiaalivirrasta voidaan tunnistaa vieraat partikkelit, kuten kivet, jää ja metalli. Ohjauskotelo sisältää virtalähteen ja yhden tai useamman SoundSmart™ elektroniikkakortin. Kortin kosketintietoa voidaan käyttää suoraan ohjaamaan toimilaitetta, tai kytkeä tieto ylempään järjestelmään. Suuria materiaalimääriä varten samaan materiaalivirtaan voidaan asentaa useita sensoreita. Elektroniikkakortin RS-232-väylän avulla laitetta ohjataan parametrisesti, hallitaan kortin ominaisuuksia, kirjoitetaan lokeja sekä seurataan laitteen toimintaa.

LOGSMARTTM

Lasermittauslaite LogSmart™ on kehitetty mittaamaan puuvirtaa rumpu-hakkulinjalla. Laite mittaa puiden halkaisijan, lenkouden ja tilavuuden ennen hakkua linjan tukkeumien estämiseksi. Jos puu on halkaisijaltaan liian suuri tai lenko, tai hakkuun syötetään liikaa puuta, järjestelmä hälyttää pysäyttäen linjan. Hälytykset ja mitatut arvot lähetetään kuorimon ohjausjärjestelmään. Laskentatieto voidaan lähettää myös WoodSmart™ optimointijärjestelmään, tai tarvittaessa näyttää valvomossa erillisellä näytöllä.

FEEDSMARTTM

Materiaalivirran mittaamiseen rummun syöttökuljettimelta kehitetty lasermittauslaite mittaa halkaisijan, pituuden sekä tilavuuden ennen kuorimoa.

Tarkat mittausarvot maksimoivat kuorintaprosessin tehokkuuden.