HÖGRE HASTIGHET, MER KAPACITET -
BÄTTRE LÖNSAMHET

Behovet av effektivitet inom träförädlingsindustrin är mer aktuellt än någonsin på grund av konkurrensen inom branschen. Med Teknosavos avancerade kunskaper inom automations-, el-, programvaru- och mekanikplanering kan vi ta våra kunders verksamheter till en högre nivå.

HÖG EFFEKTIVITET

Våra lösningar optimerar produktivitetsnivån oberoende av arbetsskift. Skiftbyten kan ske utan att tillverkningslinjen behöver stoppas. Detta innebär att produktionsnivån alltid är konstant.

MODIFIERAD TEKNIK FÖR ATT PASSA ALLA BEHOV

Teknosavos teknik kan användas brett på den globala marknaden och kan modifieras för att passa olika typer av trä. Våra produkter kan installeras både i nya och i befintliga träförädlingslinjer.

EKONOMISKA FÖRDELAR

Investeringar i optimeringsteknik leder till besparingar i form av en konstant tillverkning av hög kvalitet med minimerade väntetider, underhållskostnader och råmaterialförluster.

ENKEL ÖVERVAKNING

Med Teknosavos lösningar kan personalen vid tillverkningslinjen fokusera på att övervaka systemet istället för konstant manuell kontroll.

SLUTPRODUKT AV HÖG KVALITET

Våra mätsystem optimerar renhetsgraden och säkerställer att slutprodukten håller en hög kvalitet.

KONTROLL AV HELA PROCESSEN

Med Teknosavos WoodSmart™-lösningar kan hela produktionsprocessen optimeras och stabiliseras på rätt nivå.

1-4%

minskning av vedförlusten
med optimerade
barkningsprocesser motsvarar en årlig besparing på upp till
1 miljon euro*.

*Kapacitet 600 000 ton/år

TEKNOSAVO - OPTIMERING
MED HJÄRTAT

Vår kärnkompetens är automations-, el-, programvaru- och mekanikplanering, samt att leverera nyckelfärdiga lösningar för våra kunders behov av en optimerad träförädling. Med vår omfattande kunskap och erfarenhet av att leverera fullskaliga lösningar kan vi även erbjuda konsulttjänster. Vi granskar ved- och flispreparering och utvärderar processernas och slutproduktens kvalitet på massa- och pappersfabriker oberoende av system- och huvudmaskinleverantör.