DATAINSAMLING
OCH RAPPORTERING 24/7

Löpande effektivitetsförbättringar kräver avancerade rapporteringsprogram.

REPORTSMART™

ReportSmart™ är ett Windowsbaserat program som används för rapportering i optimeringssystemet WoodSmart™ för barkningsanläggningar på massa- och pappersfabriker. Programmet innefattar bland annat datainsamling och beräkning av önskad mätdata. De uppmätta värdena kan följas i realtid via diagram på displayen. Man kan också gå igenom sparad data i databasen. Vid behov kan informationen exporteras till MS Excel och liknande program.

ReportSmart™ kan även användas för att till exempel hantera data om störningar, manuell inmatning av data, efterkorrigering samt för att ta fram skräddarsydda webb- och MS Excel-baserade rapporter. ReportSmart™ fungerar med andra ord som en del av driftpersonalens eller ledningens informationssystem (MIS). Programvaran är oberoende av hårdvarutillverkare tack vare OPC-gränssnitt.